Donatie door erfstelling of nalatenschap


Steeds meer mensen nemen in hun testament een goed doel op. Dat kunt u ook met de Vrienden van het Elkerliek doen.

Het hoeft in een testament trouwens helemaal niet om een groot bedragen te gaan. Nalaten aan een goed doel met ANBI-status is vrijgesteld van erfbelasting. Daarmee is het deel van uw nalatenschap dat het goede doel ontvangt voor 100% inzetbaar. De Vrienden van het Elkerliek hebben deze status en uw gift komt dus volledig ten goede aan voorzieningen voor meer comfort en welzijn van patiënten van het Elkerliek ziekenhuis!

Maak van uw afscheid een nieuw begin

Met deze slogan roepen goede doelen u op om een goed doel op te nemen in uw testament. Goede doelen werken aan een betere samenleving en zijn daarmee van essentieel belang voor nu en de toekomst. Een bijdrage aan hun werk via een testament is een wezenlijke aanvulling op de giften van donateurs mede omdat het de goede doelen in staat stelt langere termijnplanningen te maken.

Alle bedragen zijn welkom. U moet dit uiteraard wel goed in uw testament laten vastleggen.

Goede doelen werken aan een betere samenleving
Alle bedragen zijn welkom!

Meer weten? Raadpleeg dan de volgende sites:

www.erfwijzer.nl
www.belastingdienst.nl
www.notaris.nl
www.testamenttest.nl
www.doehetzelfnotaris.nl

This site is built with CamelFW.