Het bestuur

De Vrienden van het Elkerliek is een onafhankelijke stichting en heeft geen winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die een sterke binding met het verzorgingsgebied van het Elkerliek hebben.

Het bestuur bestaat uit:

Margreet de Leeuw

Voorzitter

"...en soms toveren wij die glimlach op je gezicht, ondanks dat je het liefste thuis bent. Daar doen we het voor. Omdat we weten dat sfeer en beleving ook ‘beter maken’."

Heins Bouwmans

Penningmeester

"Ik draag graag mijn steentje vanuit Deurne, waar ik woon, en mijn expertise vanuit Gemert, waar ik werk, bij aan zo’n mooi goed doel; het welzijn van jong en oud in het Elkerliek!"

Jan van der Avoort

Bestuurslid

"De Vrienden van het Elkerliek kunnen iets extra’s betekenen voor cliënten, familie en bezoekers. Dat is mooi, want het bevordert het welbevinden en het welzijn van alle betrokkenen. Daarom wil ik mij er graag voor inzetten".

Wim van Herpen

Bestuurslid

"De omgeving waarin je als patiënt verblijft, is essentieel voor een goed herstel. De Vrienden van het Elkerliek dragen hier graag een steentje aan bij."

Hugo van Osch

Bestuurslid

"Wil mijn steentje bijdragen als betrokken ondernemer uit Deurne, met ons bedrijf Arte in Helmond, omdat ik graag ook mijn sociale verantwoordelijkheid neem op het gebied van people. 1 van de 3 gronddragers van ons MVO beleid: people, planet en profit."

Ingrid van der Horst

Bestuurslid

"De Vrienden en u kunnen samen zorgen voor toekomstbestendige, goede zorg in onze regio. Daar draag ik vanuit het ROC ter AA als bestuurslid graag mijn ervaring en steentje aan bij!"

Fabiènne van Thiel-Swinkels

Bestuurslid

“Het leven van nu en zeker van de toekomst vraagt steeds meer een interdisciplinaire aanpak om te komen tot de mooiste resultaten. Met mijn kennis van en ervaring in de architectonische, bouwkundige en facilitaire wereld wil ik graag een bijdrage leveren aan de projecten van de Vrienden van het Elkerliek”.

Bekijk hier het overzicht van de nevenfuncties van de bestuursleden.
Het bestuur van de stichting Vrienden van het Elkerliek wordt professioneel ondersteund door Hetty Remmers. (foto) Telefoonnummer: 0492 - 59 51 09
E-mail: info@vriendenvanhetelkerliek.nl
This site is built with CamelFW.