Disclaimer

Aan de inhoud van deze site wordt veel aandacht besteed. De redactie doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de site zo actueel en volledig mogelijk is. Ondanks dat bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn. Daarom kunnen aan de teksten op deze site geen rechten worden ontleend. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde interpretatie van de teksten of wegens vermeende onjuistheden. Wij stellen het op prijs als u onvolledigheden en/of fouten op de site aan ons meldt via het contactformulier.

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van de stichting Vrienden van het Elkerliek indien anders vermeld. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, logo's, foto's en illustraties. Wanneer u de informatie op deze site wilt gebruiken voor eigen doeleinden, dient u hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te vragen. U kunt uw verzoek met vermelding van het doel mailen aan

Links van en naar derden vallen in het bijzonder buiten de controle van de stichting Vrienden van het Elkerliek. De stichting kan daarom nooit voor de inhoud van de websites van derden verantwoordelijk worden gehouden.

Om privacyredenen wordt informatie over bezoeken aan www.vriendenvanhetelkerliek.nl slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerking. De informatie wordt nooit gebruikt om individuele personen te identificeren. De persoonlijke gegevens die u mogelijkerwijs via de website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor uw aanvraag of reactie. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

De Stichting Vrienden van het Elkerliek maakt gebruik van de gebruikelijke technologie ten aanzien van internetbetalingen. We adviseren u dringend de veiligheidsvoorschriften te hanteren die uw bank adviseert.

This site is built with CamelFW.