Aangesloten bij...

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

De Vrienden van het Elkerliek is een 'Erkend goed doel'. Erkenning wordt afgegeven door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Dit betekent feitelijk dat we als organisatie de boel goed op orde hebben. Het CBF toetst op een verantwoorde inrichting van de organisatie, helderheid omtrent doelstellingen en activiteiten, zekerheid over de besteding van gelden en de toegankelijkheid van belangrijke documenten zoals een jaarverslag. Met deze officiële erkenning bent u er zeker van dat uw donatie goed besteed wordt!

Klik hier voor meer informatie: www.cbf.nl

ANBI

De stichting Vrienden van het Elkerliek heeft van de Belastingdienst de Anbi-status gekregen. Dat betekent dat giften aan de Vriendenstichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Voor de exacte voorwaarden zie www.belastingdienst.nl

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Na ontslag uit het Elkerliek ziekenhuis kunnen oud-patiënten informatie ontvangen van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis over de stichting Vrienden van het Elkerliek met het verzoek om Vriend (donateur) te worden.

Indien u hierop geen prijs stelt, kunt u dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@vriendenvanhetelkerliek.nl of een brief naar: Vrienden van het Elkerliek, Postbus 98, 5700 AB Helmond.

Sponsorcode

Elkerliek ziekenhuis heeft een sponsorcode opgesteld, met als doel een verantwoorde werving van sponsoren door het ziekenhuis, zodanig dat deze tot een positieve wederzijdse relatie leidt.

De Vrienden van het Elkerliek onderschrijven deze sponsorcode.
U kunt de sponsorcode via het contactformulier aanvragen.

This site is built with CamelFW.